Nyheter
SAMDOK-konferansen og Privatarkivkonferansen 2014

SAMDOK-konferansen vert halden 15. – 16. oktober på Thon Hotel Oslo Airport, på Gardermoen. Arrangørar er Riksarkivet. Privatarkivkonferansen 2014 inngår i SAMDOK-konferansen som eigne sesjonar, og er eit samarbeid mellom Kulturrådet, Rikarkivet og Landslaget for lokal- og privatarkiv. Årets tema er «Samarbeid for samla samfunnsdokumentasjon» Første halvdel av onsdag 15. oktober vil SAMDOK-konferansen vere konsentrert om […]

Støtteordninga for privatarkiv kan inkludere arkivinstitusjonar i 2014

I Arkivmeldinga, som vart handsama av Stortinget i fjor blei det varsla at støtteordninga for privatarkiv, som starta opp i 2010,  for framtida berre skulle gjelde for musea. I 2013 fekk ingen arkivinstitusjonar støtte frå ordninga. – No kan det likevel sjå ut som at arkivinstitusjonar kan få støtte frå ordninga frå hausten 2014. I […]

God sommar frå LLP! – Sekretariatet sine opningstider

Landslaget for lokal- og privatarkiv ønskjer med dette ein retteleg god sommar! Sekretariatet er betjent som vanleg fram til 17. juli, tys-tor kl 9.00-15.00. Mellom 18. juli og 19. august er sekretariatet ubetjent. I denne perioden kan leiar og nestleiar kontaktast ved saker som haster. Karin Gjelsten: e-post: Karin.Gjelsten@bergen.kommune.no Tlf: 48111723 Tom Oddby: e-post: Tom.Oddby@drmk.no Tlf: 92045612 […]

Verdserklæringa om arkiv er omsett til norsk

  Verdserklæringa om arkiv er no omsett til, og tilgjengeleg, på norsk. Erklæringa vart vedteken av den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) i 2010, og er ein prinsipputtale om arkiv som slår fast arkiva sin relevans og viktigheit for samfunnet. Arbeidet med omsettinga er eit samarbeid mellom Riksarkivaren, KS, Fagforbundet, Arkivarforeningen, Norsk Arkivråd og […]

share