Nyheter
Varsel om landsmøte 2015

LLP har sendt ut varsel om landsmøte til medlemene. Landsmøtet vil bli halde måndag 13. april kl 15.30, i samband med landsmøtekonferansen som vert arrangert på Hotel Grand Terminus i Bergen 13. – 14. april. Varsel om landsmøte Vedtekter

Landsmøtekonferanse 2015: «Et nytt norsk arkivlandskap!»

LLP inviterer til Landsmøtekonferanse i Bergen! Sted: Grand Hotel Terminus 13. – 14. april 2015 «Et nytt norsk arkivlandskap!» – Privatarkiv og kommunale arkiv: Hvor går vi? Strategier for utvikling og formidling Konferansen tar opp de mange utfordringer privatarkiv og kommunale arkiv står overfor i tiden som kommer, og setter lys på strategiene som finnes […]

LLP lyser ut kr. 50 000 i stipend for 2015

LLP lyser med dette ut stipend for 2015 på kr 50 000. Søknadsfristen er sett til 1. mars. Både enkeltpersonar og institusjonar kan søke, og føremålet med stipendordninga er at dette skal gå til arkivfagleg vidareutvikling, studieturar, eller til utarbeiding av faglege artiklar og litteratur. LLP sitt styre har utarbeidd statuttar for stipendordninga. Søknaden må […]

Kulturrådet aukar driftsløyvingane til LLP med kr. 300 000!

LLP har med glede motteke nyheiten om at Kulturrådet aukar driftsløvingane til LLP i 2015 med kr. 300 000! Ei auke frå kr. 519 000 i 2014, til kr. 820 000 i 2015. Rådet i Kulturrådet vedtok 17. desember tilskotsfordeling for kap. 320 post 74. Vedtaket er gjort med atterhald om Kulturdepartementet sitt tildelingsbrev til Kulturrådet. […]

share