Nyheter
LLP har delt ut stipend for 2015

LLP sitt styre har 17. mars gjort vedtak om tildelingar av stipend for 2015. Kr. 50 000 var lyst ut og stipend vart delt ut til 5 søkjarar. Stipendmottakarane er: Kunsthuset Kabuso ved Hardanger og Voss museum, Benedikte Berntzen ved Nasjonalbiblioteket, Guro Nordby ved Norsk Industriarbeidermuseum, Terje Nomeland, og Misjonsforbundet «Historisk Selskap og Arkiv». Kunsthuset Kabuso ved Hardanger og […]

Innkalling til LLP sitt landsmøte 2015

Landslaget for lokal- og privatarkiv kallar med dette medlemene inn til landsmøte for 2015, måndag 13. april, kl 15.30. Møtet finn stad på Grand Hotel Terminus, Zander Kaaesgate 6, i Bergen. Landsmøtet er offentleg, og me syner elles til LLP sine vedtekter. Saker som skal handsamast på landsmøte Framlegg til forretningsorden Sak 1. Konstituering: Val av møteleiar, referent […]

Landsmøtekonferanse 2015: «Et nytt norsk arkivlandskap!»

LLP inviterer til Landsmøtekonferanse i Bergen! Påmeldingsfristen er utvidet til 20. mars 2015. Dersom du vil sikre deg hotellrom må vi ha påmeldingen i hende innen 16. mars. Sted: Grand Hotel Terminus 13. – 14. april 2015 «Et nytt norsk arkivlandskap!» – Privatarkiv og kommunale arkiv: Hvor går vi? Strategier for utvikling og formidling Konferansen tar opp […]

LLP-representantar til Asta-styret 2015/2016

LLP har oppnemnt representantar til styret i Stiftelsen Asta for perioden 2015/2016. Styret består av representantar frå LLP og Riksarkivet med to styreremedlemer og to personlege varamedlemer kvar. Leiarvervet vekslar annakvart år, og i 2015 er det Riksarkivet som har leiarvervet. LLP sine representantar: Styremedlem: Terje Haram, Bergen Byarkiv Personleg vara: Arnt Ola Fidjestøl, Fylkesarkivet i […]

share