Nyheter
LLP har sendt oppfølgjingsbrev til Kulturdepartementet

LLP har sendt eit oppfølgjingsbrev til Kulturdepartementet etter at det vart halde møte vedkomande arkivsektoren si organisering og utviklingsoppgåver 12. august. Det er eit ønskje om nærare avklaringar på fleire punkt frå departementet, og i tillegg har LLP bede om eit nytt møte på nyåret 2016. Brevet kan du lese her: Brev til Kulturdepartementet august […]

Kreativt Europa lyser ut samarbeidsprosjekt

LLP vidareformidlar med dette informasjon frå Kulturrådet om EU-programmet Kreativt Europa: Internasjonale samarbeidsprosjekter kan søke midler fra EU-programmet Kreativt Europa med frist 7.oktober. Kreativt Europa omfatter hele kulturfeltet og typiske sektorer er: festivaler, musikk, scenekunst, visuell kunst, arkitektur, arkiv og bibliotek, kunsthåndverk, kulturarv og design. Utlysningen finner du her: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en Prosjektene skal bidra til å: […]

Referat frå møte mellom LLP og Kulturdepartementet

Etter førespurnad fekk LLP møte Kulturdepartementet 12. august, for å drøfte arkivsektoren sine behov knytt til privatarkivarbeidet og til sektoren sine utviklingsoppgåver generelt. LLP har ført referat frå møtet. Det vert gjort merksam på at departementet har fått tilbod om å lese referatet for godkjenning, men har takka nei til dette tilbodet. Referatet kan du […]

Kulturdepartementet møter LLP 12. august

LLP får møte Kulturdepartementet onsdag 12. august. Bakgrunnen er LLP sine sterke bekymringar vedkomande prosessen kring utviklingsoppgåvene for arkivfeltet i samband med den gjennomførte overføringa av oppgåvene frå Kulturrådet til Arkivverket i 2015. I tillegg er LLP sterkt bekymra for dei store kutta som støtteordninga for arkivsektoren no har vore gjenstand for. I samband med dette […]

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share