Nyheter
Programmet til KAI-konferansen 2022 er klart

Programmet til KAI-konferansen 2022 i Oslo 14.-15. september er nå klart. Tema i år er: Samfunnsrolle i en digital tid.

Programmet til webinaret om arkivformidling er nå klart!

Webinarets formål er at diskutere formidlingen, pedagogikken og dialogens rolle i arkivene og bidra med utviklingen av fagfeltet med gode eksempler på praksis i nordiske arkiver. Hvordan setter arkivene brukeren i sentrum i tilgangen til arkiv i dag?

Arkivforbundets høringssvar rundt ny arkivlov

Arkivforbundet er positiv til at en ny arkivlov er på trappene, men understreker behovet for fremdrift i arbeidet. Vi har særlig løftet opp behovet for dokumentasjon av tjenesteleverandører når tjenestene er kjøpt av en privat aktør og behovet for at fylkeskommunen får en styrket rolle når det gjelder koordinering av arbeidet med privatarkiv. Vi ønsker også at navnet på loven blir Lov og arkiv og dokumentasjon.

Stor deltakelse på digitalt halvdagsseminar om arkivloven

Det var 300 påmeldte til det digitale arkivlovsseminaret. Innlederne var Helga Hjort fra Kulturdepartementet, Anja Vestvold fra Norsk Arkivråd, Liv Ramskjær fra Norges museumsforbund og Jan Tore Helle fra Bergen byarkiv/Arkivforbundet.

share