Nyheter
Første nasjonale strategi for privatarkiv er vedteken

Riksarkivaren har vedteke ein ny strategi for privatarkivarbeidet i Noreg. Målet for strategien er å få ein meir heilskapeleg samfunnsdokumentasjon på sikt der arkivmateriale vurderast for bevaring utfrå dei samfunnsfunksjonar som arkivmaterialet speglar og dokumenterer, og ikkje utfrå forvaltningstilhøyrsle. Riksarkivaren sin nye strategi er basert på innspel frå eit breitt arkivfagleg miljø i delprosjekt privatarkiv […]

Foreslå kandidater til arkivmøtets formidlingspris!

Det 7. norske arkivmøtet blir arrangert på Fornebu  5. og 6. april 2016. Arrangementskomiteen har fulgt oppfordringen fra tidligere arkivmøter og ønsker også denne gangen å dele ut en formidlingspris. Det er arrangementskomiteen som er jury, og prisen er en kunstgjenstand. Alle som ønsker det, kan foreslå kandidater til prisen. Kriteriet er at det må […]

Varsel om landsmøte 2016

LLP har i dag sendt ut varsel om landsmøte til medlemene. Landsmøtet finn stad på Quality Expo Hotel Fornebu, tysdag 5. april kl. 17.15, i samband med Det 7. norske arkivmøte. – Varsel om landsmøte – LLP sine vedtekter Nyheiter knytt til denne saka: – Forslag til ny organisasjonsmodell for LLP (4.12.2015)    

Referat frå møte mellom LLP og Kulturdepartementet 6. januar

LLP hadde 6. januar eit møte med Kulturdepartementet for å følgje opp tidlegare møte 12. august 2015, der utviklingsmidlar til arkivsektoren og midlar til privatarkivarbeid var tema. Eitt område som vart diskutert på møte i august var musea sitt arkivarbeid og utlysing av utviklingsmidlar i 2015, der musea ikkje hadde høve til å søkje. LLP […]

share