Nyheter
Utdeling av stipend for 2017

Det var åtte søknader om å få stipend og styret besluttet og gi til tre av dem. Stipendet var på 30.000 kroner. 1. Rørosmuseet – Museene i Sør-Trøndelag: Arkivstudier om handels-historien på Røros. Det ble søkt til prosjektet Handels-monopol eller frihandel? Arkivstudier vedrørende handels-historien på Røros. Prosjektet er tenkt gjennomført ved studier av arkivmateriale i […]

Innkalling til Arkivforbundets landsmøte

Arkivforbundet innkaller med dette til landsmøte for 2017, tirsdag 4. april kl 16.30. Møtet finner sted på hotell Scandic St. Olavs plass, Oslo, i forbindelse med Privatarkivkonferansen 2017. Landsmøtet er høyeste organ i Arkivforbundet. Landsmøtet er offentlig. Stemmerett på landsmøtet har en representant fra hver institusjon med fullt medlemskap. Personlige medlemmer og representanter fra assosierte […]

Meld deg på privatarkivkonferansen

Du kan nå melde deg på Privatarkivkonferansen 2017. Konferansen vil foregå på hotell Scandic St. Olavs Plass i Oslo 4.-5. april. Arkivforbundet, i samarbeid med Arkivverket,  Norges Museumsforbund og Oslo byarkiv inviterer til årets privatarkivkonferanse. Arkivforbundets landsmøte 2017 blir avholdt i forbindelse med konferansen. På programmet har en bolker om grenseoverskridende samarbeid av privatarkiver, finansiering […]

Arkivforbundet lyser ut stipend for 2017

Styret vedtok på styremøtet 23-24. november 2016 å lyse ut stipend for 2017. Det skal deles ut stipend for til sammen 30.000 kroner, og søknadsfristen er søndag 5. mars. 2017. Se nettsiden for detaljer om vår stipendordning. Søknader sendes på e-post til post@arkivforbundet.no. Spørsmål sendes styreleder Tom Oddby på e-post tomodd@drmk.no. Statuttar for stipendordninga Føremål […]

share