Nyheter
Rapport fra Norsk Lydarkivkonferanse

Lydarkivkonferansen er et uformelt nettverk som arrangerer konferanse som møteplass for å styrke kontakten mellom ulike lydarkiv, bibliotek og museer, og til å sette større fokus på kunnskap rundt bevaring og formidling av norske lydopptak. 22.-23. oktober 2018 deltok styremedlemmene Solveig Lindbach Jensen og Marit Stranden på den 14. norsk lydarkivkonferansen på Rockheim i Trondheim.

Gratulerer med verdensdagen for lyd- og filmarkiv

UNESCO markerer 27. oktober for å øke oppmerksomheten for dette arkivmaterialet og behovet for å redde kulturarven for fremtida. Lyd og film dokumenterer viktige minner. Arkivforbundet har bidratt til å sette audiovisuelle arkiver på dagsorden ved vår handlingsplan på audiovisuelt arkivmateriale og er glad for at det nå blir satt i gang handling fra regjeringens side for å bevare lyd- og filmmateriale.

Reisebrev fra IASA-konferansen 2018 i Accra, Ghana

1.-4. oktober 2018 deltok generalsekretær Kjetil Landrog og styremedlem Marit Stranden på The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) sin 49. årlige konferanse, som denne gangen ble avholdt i Ghanas hovedstad Accra. IASA ble dannet for å fremme internasjonalt samarbeid mellom arkiv som ivaretar audiovisuelt arkivmateriale.

Arkivforbundet deltok på SLAs konferanse i Danmark

6.-7. oktober har Arkivforbundets styremedlem Bård Raustøl deltatt på årsmøtekonferanse hos vår søsterorganisasjon i Danmark. SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) avholdt årsmøte og generalforsamling i byen Middelfart på Fyn. Det var over 100 deltakere på arrangementet og hovedtema i år var «Reklamens magt».

share