Bli medlem

Institusjoner som arbeider med arkiv eller som er opptatt av arkivspørsmål kan bli medlem av Arkivforbundet.

  • Arkivinstitusjoner
  • Museum
  • Bibliotek
  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Stiftelser
  • Organisasjoner
  • Historielag

Arkivforbundet sitt styre skal godkjenne søknad om medlemskap.

Priser for medlemskap:
For institusjoner og bedrifter: kr 1950 pr. årsverk som arbeider med arkiv pr. år
Assosiert medlemskap: kr 1500 pr. år

Makspris: kr 19.500

Medlemskapet varer til det blir sagt opp.

Send ønske om medlemskap til post@arkivforbundet.no

share