Nyheter
Tildelt stipend 2023

Aldri før har vi i Arkivforbundet fått så mange søkere, og en så stor total søkersum som i år. Hele 14 søknader om stipend med en total søkesum på 697.930 kroner. Av den grunn var det ikke bare lett å tildele 100.000, da flere gode søknader ikke kunne få tildelt stipend.

Privatarkivkonferansen 2023

Privatarkivkonferansen vil avholdes på Scandic Park Hotel i Sandefjord. Programmet har ulike tema som frivillighet i arkivsektoren, samiske arkiv, fotoarkiv, minoritetsperspektiv, utviklingsmidlene, bevaringsplaner, formidling, verdibergingsplan, redning av kulturarv i Ukraina og formidling av næringslivsarkiver.

Arkivforbundet holdt appell

– Krigen i Ukraina er ikke kun en kamp om territorier. Det er også en krig, der Russland ønsker å nedkjempe og tilintetgjøre Ukrainas egenart, kulturarv og identitet. For Putin og det russiske regimet er det et bevist ønske å skape et inntrykk av at Ukraina ikke er noe eget land, sa generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog under Kulturfeltets solidaritet med Ukraina.

Norsk arkivmøte 2024 – og navnekonkurranse

Neste år er det igjen tid for den store fag-begivenheten, nemlig «Norsk arkivmøte» som arrangeres for niende gang! Mange har tatt til orde for at arkivmøtet trenger en liten fornyelse. Ett av ønskene er å bytte navn på konferansen. Vi trenger derfor innspill på et navn som kan binde sammen, alle oss som arbeider med informasjonsstyring, dokumentasjonsforvaltning, og arkiv.

share