Nyheter
Godt besøkt seminar om høring til ny arkivlov

Arkivforbundet sitt seminar om ny arkivlov var godt besøkt både på selve Oslo byarkiv og gjennom direkte filmopptak. Vi har nå gjort tilgjengelig opptaket og de ulike powerpointene som fra innlederne.

Arkivforbundet offentliggjør tildeling av stipend 2019

Styret i Arkivforbundet mottok 12 søknader til stipend 2019. Av disse mottar 3 stipend. Følgende som vil motta stipend er (1) Aust-Agder museum og arkiv IKS (2) Finnmark Fylkeskommune (3) Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Brukerforumet ble godt besøkt

Det var like mange deltakere som fulgte brukerforumet gjennom videostreaming som de som deltok under selve møte. Temaene vi tok opp var programvaren Asta, Arkivportalen og brukermedvirkning.

Brukerforum om programvaren Asta

Tirsdag 21. mai arrangerer vi brukerforum om programvaren Asta. Stedet er Bjørvika Konferansesenter fra 10-16. Nå har dere en mulighet til å fremme og prioritere dine behov ovenfor Stiftelsen Asta. Hva mener dere kan forbedres i arkivportalen? Hva med programvaren Asta? Nå har dere muligheten!

share