Nyheter
LLP deltek i høyringar hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite

Regjeringa Stoltenberg II la 27. september fram si tilråding til statsbudsjett for 2014. I samband med budsjetthandsaminga arrangerar stortingskomiteane høyringar. LLP har bede om å få delta i desse hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite. LLP har fått tid hjå komiteen måndag 11. november kl 19.35. Nestleiar Tom Oddby og leiar for LLP sin privatarkivseksjon, Cecilie […]

Riksarkivet arrangerar SAMDOK-konferanse 3. – 4. desember

Riksarkivaren starta i januar 2013 opp arbeidet med oppfølgjing av arkivmeldinga, eit prosjekt som har fått namnet SAMDOK (samla samfunnsdokumentasjon). SAMDOK er delt inn i tre delprosjekt, eitt for kvart satsingsområde; kommunale arkiv, privatarkiv og arkiv i e-forvalting. 3. – 4. desember arrangerast det SAMDOK-konferanse på Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen. Årets tema er arkiv […]

Prosjekt om fylkeskommunal administrasjonshistorie har starta opp

LLP sitt prosjekt om fylkeskommunal administrasjonshistorie har no starta opp. Ingrid Nøstberg har fire månaders permisjon frå sin jobb som arkivar ved Vestfoldarkivet for å arbeide med prosjektet på heiltid. Målsetninga for denne perioden er å skrive og publisere artiklar om fylkeskommunane sitt engasjement på skulesektoren på Wikipedia, i tillegg til ein generell artikkel om fylkeskommunane […]

Sterk bekymring for endringar i støtteordninga for privatarkiv

Frå 2014 er det ikkje lenger høve for arkivinstitusjonar å søkje prosjektmidlar frå støtteordninga for privatarkiv. Støtteordninga vart oppretta i 2010, gjennom ABM-utvikling og seinare gjennom Kulturrådet, som eit tiltak grunna i behovet for ein meir heilskapeleg samfunnsdokumentasjon der ein ser arbeidet med private og offentlege arkiv meir i samanheng, og der både arkivinstitusjonar og […]

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share