Nyheter
LLP avviklar tre utval

LLP sitt styre vedtok på styremøte 28. november å avvikle tre av LLP sine utval med verknad frå 1. januar 2014. Dei tre utvala er Forskings- og utdanningsutvalet, Formidlingsutvalet og Formidlingsnettverket. Forskings- og utdanningsutvalet har hatt som oppgåve å følgje opp utdanningsinstilbod ved universitet og høgskular, arrangere kurs og å vere støttespelar for forskingsprosjektet som […]

Stiftelsen Asta søkjer dagleg leiar

Stiftelsen Asta er en privat næringsstiftelse som er opprettet av Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og drives i samarbeid med Riksarkivaren.Stiftelsen har ansvaret for utvikling og distribusjon av informasjonssystemet Asta, som er en felles nasjonal standard for registrering, distribusjon og fremfinning av arkivinformasjon. Asta er et komplett system for håndtering av historiske arkiver, og […]

Elevmapper skal ikkje til Riksarkivet

Dei siste dagar har fleire aviser, mellom anna Verdens Gang, Bergens Tidende og Dagsavisen skrive om elevmapper. Media har her meldt om forskriftsendringar som seier at elevmapper for framtida skal bevarast hjå Riksarkivet, noko som har danna grunnlag for misforståingar. Endringane i regelverket for bevaring og kassasjon for kommunar og fylkeskommunar som media har omtalt, […]

‘Solberg-regjeringen bygger ned arkiv-Norge’ – Kronikk av Tom Oddby

(Innlegget er publisert i dagens Klassekampen, 14. nov 2013) Tom Oddby, nestleder Landslaget for lokal- og privatarkiv I mange år har Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) kjempet for å øke støtteordningene for arkivsektoren, og for å sette et særlig fokus på vilkårene for privatarkivarbeidet. Resultatene har så langt vært lite tilfredsstillende for sektoren med […]

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share