Nyheter
Verdserklæringa om arkiv er omsett til norsk

  Verdserklæringa om arkiv er no omsett til, og tilgjengeleg, på norsk. Erklæringa vart vedteken av den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) i 2010, og er ein prinsipputtale om arkiv som slår fast arkiva sin relevans og viktigheit for samfunnet. Arbeidet med omsettinga er eit samarbeid mellom Riksarkivaren, KS, Fagforbundet, Arkivarforeningen, Norsk Arkivråd og […]

Inga Bolstad er ny Riksarkivar

Inga Bolstad vart i statsråd fredag 20. juni utnemnd til Riksarkivar og leiar for Arkivverket. Bolstad har dei siste 14 åra hatt leiarstillingar i Skatteetaten. Først var ho avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og frå 2007 har ho vore direktør for skatteetatens IT- og servicepartnar, SITS. Ho har heile tida vore ein del av skatteetaten si toppleiing […]

Hege H. Liadal: «Useriøst å sette høringsfristen midt på sommeren»

Statsråd Torhild Widvey mottok for en uke siden utredningen om Norsk Kulturråd, og har nå sendt denne ut på høring med høringsfrist 15.august. Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Hege Haukeland Liadal krever nå at høringsfristen utsettes til 15.september. – Det er useriøst og uhørt å sette høringsfristen på utredningen om Kulturrådet til 15.august. Dette er midt i […]

Gjennomgang av Kulturrådet er klar

Kulturdepartementet sette i desember 2013 ned ei utgreiingsgruppe med oppgåve å gjennomgå Kulturrådet si organisering og oppgåvesamansetning. Gruppa har no levert sine vurderingar og tilrådingar i ein rapport som vart overlevert Kulturminister Torhild Widvey måndag 2. juni. På arkivfeltet tilrår utgreiingsgruppa at arkivutviklingsfeltet vert overført til Riksarkivaren. «Utredningsgruppen mener at det er viktig med en avklaring […]

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share