Nyheter
Arkivloven vil sendes ut på høring

Arkivloven vil sendes ut på høring i løpet av de neste to ukene, det vil si før 15. oktober.

Arkivforbundets innspill til regjeringsplattform

Arkivforbundet foreslår at det kommer formuleringer i plattformen om å satse på tilgjengeliggjøring og digitalisering av kulturarven, en større åpenhet i forvaltningen, bedre tilgangen til arkivkilder og dokumentasjon fra det offentlige, ta vare på mer rettighetsdokumentasjon og øke satsingen på utviklingsmuligheter for lokale og regionale arkivtjenester.

Stipend for 2021 er delt ut

Arkivforbundet mottok 7 søknader til stipend for studietur med en total søkersum på 242.035 kroner. Totalt ble det delt ut 100.000 kroner.

Arkivforbundets landsmøte

Arkivforbundets landsmøte vil avholdes på Microsoft Teams fra klokken 13-15, torsdag den 8. april 2021. Det er satt en frist til 7. april klokken 13 for å melde inn delegater. Landsmøtepapirene er nå også klare.

share