Nyheter
HIFO: Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger

HIFO Rogaland oppmodar arkivmiljøet til å kome med forslag til sesjonar og foredrag til Norske historiedagar i Stavanger 19.-21.juni 2015: Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 19.- 21. juni 2015 Frist 1. desember 2014  Neste år skal Norske historiedager arrangeres i Stavanger. Vi inviterer til å komme med forslag til sesjoner og foredrag. Forslag […]

LLP har levert budsjettinnspel til Familie- og kulturkomiteen

Fungerande leiar for LLP, Tom Oddby, og nestleiar Cecilie Lintoft har i kveld lagt fram sitt innlegg til Stortinget sin Familie- og kulturkomite, vedkomande regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2015. På grunn av ei kommunikasjonssvikt mellom vaktene i stortingsbygget fekk Oddby og Lintoft kome seg fram til høyringssalen i siste minutt, men fekk bruke […]

LLP i komitehøyringar på Stortinget

LLP møter Stortinget sin familie- og Kulturkomite torsdag 6. november, for å kommentere regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2015, som vart lagt fram 8. oktober. LLP har fått felles høyringsrunde med Norsk Arkivråd kl 18.20 – 18.40. Organisasjonane har 6 minutt kvar til å legge fram sine innlegg. LLP sitt innlegg startar kl. 18.30. […]

Kr. 10 000 i LLP-stipend til Skeivt arkiv

Etter å ha handsama innkomne stipendsøknader for 2014 har LLP sitt styre vedteke å løyve kr. 10 000 til Skeivt arkiv ved Avdeling for spesialsamlingar, Universitetsbiblioteket i Bergen. Stipendet skal nyttast som reisestøtte for prosjektleiar og to prosjektmedarbeidarar til konferansen «What is & how to do LGBT History», som vert halden i samband med LGBT […]

share