Nyheter
LLP-representantar til Asta-styret 2015/2016

LLP har oppnemnt representantar til styret i Stiftelsen Asta for perioden 2015/2016. Styret består av representantar frå LLP og Riksarkivet med to styreremedlemer og to personlege varamedlemer kvar. Leiarvervet vekslar annakvart år, og i 2015 er det Riksarkivet som har leiarvervet. LLP sine representantar: Styremedlem: Terje Haram, Bergen Byarkiv Personleg vara: Arnt Ola Fidjestøl, Fylkesarkivet i […]

Varsel om landsmøte 2015

LLP har sendt ut varsel om landsmøte til medlemene. Landsmøtet vil bli halde måndag 13. april kl 15.30, i samband med landsmøtekonferansen som vert arrangert på Hotel Grand Terminus i Bergen 13. – 14. april. Varsel om landsmøte Vedtekter

Landsmøtekonferanse 2015: «Et nytt norsk arkivlandskap!»

LLP inviterer til Landsmøtekonferanse i Bergen! Sted: Grand Hotel Terminus 13. – 14. april 2015 «Et nytt norsk arkivlandskap!» – Privatarkiv og kommunale arkiv: Hvor går vi? Strategier for utvikling og formidling Konferansen tar opp de mange utfordringer privatarkiv og kommunale arkiv står overfor i tiden som kommer, og setter lys på strategiene som finnes […]

LLP lyser ut kr. 50 000 i stipend for 2015

LLP lyser med dette ut stipend for 2015 på kr 50 000. Søknadsfristen er sett til 1. mars. Både enkeltpersonar og institusjonar kan søke, og føremålet med stipendordninga er at dette skal gå til arkivfagleg vidareutvikling, studieturar, eller til utarbeiding av faglege artiklar og litteratur. LLP sitt styre har utarbeidd statuttar for stipendordninga. Søknaden må […]

share