Nyheter
Riksarkivaren har lyst ut utviklingsmidlar for arkiv

Riksarkivaren disponerar i 2015 prosjekt- og utviklingsmidlar for tiltak som styrkar sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiv, og har no invitert til søknader om støtte til utviklingsprosjekt på ulike innsatsområde med søknadsfrist 19. mai 2015. Sjå lenkje: Utlysing til midlar til arkivutvikling – Arkivverket

LLP har delt ut stipend for 2015

LLP sitt styre har 17. mars gjort vedtak om tildelingar av stipend for 2015. Kr. 50 000 var lyst ut og stipend vart delt ut til 5 søkjarar. Stipendmottakarane er: Kunsthuset Kabuso ved Hardanger og Voss museum, Benedikte Berntzen ved Nasjonalbiblioteket, Guro Nordby ved Norsk Industriarbeidermuseum, Terje Nomeland, og Misjonsforbundet «Historisk Selskap og Arkiv». Kunsthuset Kabuso ved Hardanger og […]

Innkalling til LLP sitt landsmøte 2015

Landslaget for lokal- og privatarkiv kallar med dette medlemene inn til landsmøte for 2015, måndag 13. april, kl 15.30. Møtet finn stad på Grand Hotel Terminus, Zander Kaaesgate 6, i Bergen. Landsmøtet er offentleg, og me syner elles til LLP sine vedtekter. Saker som skal handsamast på landsmøte Framlegg til forretningsorden Sak 1. Konstituering: Val av møteleiar, referent […]

Landsmøtekonferanse 2015: «Et nytt norsk arkivlandskap!»

LLP inviterer til Landsmøtekonferanse i Bergen! Påmeldingsfristen er utvidet til 20. mars 2015. Dersom du vil sikre deg hotellrom må vi ha påmeldingen i hende innen 16. mars. Sted: Grand Hotel Terminus 13. – 14. april 2015 «Et nytt norsk arkivlandskap!» – Privatarkiv og kommunale arkiv: Hvor går vi? Strategier for utvikling og formidling Konferansen tar opp […]

share