Nyheter
Ny facebookside for Arkivdagen i Norge

Riksarkivet har oppretta facebooksida «Arkivdagen i Norge»: Arkivdagen i Norge – facebook Frå 2015 er Kulturrådet ikkje lenger ansvarlege for arkivutviklingsoppgåver. Arbeidet med koordinering av Arkivdagen er difor overteke av Riksarkivet og Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP). Arkivdagen er eit samarbeid mellom arkiv i heile Norden og omfattar alle typer av arkivinstitusjonar. I 2015 […]

Rapport fra SLA-årsmøte i Danmark 3. – 4. oktober

LLP har denne helgen vært representert med styremedlem Petter Høiaas på vår søsterorganisasjon Sammenslutning av Lokalarkiver (SLA) sin årsmøtekonferanse i Middelfart i Danmark. Konferansen hadde tema «Verden flytter seg…» og hvorvidt arkivene skal flytte med. Temaet var delt i to kursrekker der den historiefaglige kursrekken het «Folk flytters sig. Skal arkiverne flytte med?» som satte […]

Rapport frå ICA-konferansen på Island 28.-29. september

International Council on Archives (ICA) arrangerte sin årlege konferanse i Reykjavik på Island 28. – 29. september. LLP var representert ved styreleiar og nestleiar. Styreleiar Tom Oddby har skrive rapport frå konferansen. Rapport fra ICA-konferansen på Island 28-29. september Cecilie Lintoft og undertegnede hadde gleden av å representere LLP på ICA sin årlige konferanse, som […]

Foreslå foredrag til Det 7. norske arkivmøte!

Det 7. norske arkivmøtet finner sted på Quality Hotel Expo på Fornebu 5.-6. april 2016. Arrangementskomiteen er i ferd med å utarbeide det faglige programmet, men trenger din hjelp. De norske arkivmøtene blir arrangert hvert tredje år. Målgruppen er alle arkivansatte og arkivinteresserte i Norge. Arrangementet er et samarbeid mellom Riksarkivaren, Norsk Arkivråd og Landslaget […]

share