Nyheter
Rapport fra SLA-årsmøte i Danmark 3. – 4. oktober

LLP har denne helgen vært representert med styremedlem Petter Høiaas på vår søsterorganisasjon Sammenslutning av Lokalarkiver (SLA) sin årsmøtekonferanse i Middelfart i Danmark. Konferansen hadde tema «Verden flytter seg…» og hvorvidt arkivene skal flytte med. Temaet var delt i to kursrekker der den historiefaglige kursrekken het «Folk flytters sig. Skal arkiverne flytte med?» som satte […]

Rapport frå ICA-konferansen på Island 28.-29. september

International Council on Archives (ICA) arrangerte sin årlege konferanse i Reykjavik på Island 28. – 29. september. LLP var representert ved styreleiar og nestleiar. Styreleiar Tom Oddby har skrive rapport frå konferansen. Rapport fra ICA-konferansen på Island 28-29. september Cecilie Lintoft og undertegnede hadde gleden av å representere LLP på ICA sin årlige konferanse, som […]

Foreslå foredrag til Det 7. norske arkivmøte!

Det 7. norske arkivmøtet finner sted på Quality Hotel Expo på Fornebu 5.-6. april 2016. Arrangementskomiteen er i ferd med å utarbeide det faglige programmet, men trenger din hjelp. De norske arkivmøtene blir arrangert hvert tredje år. Målgruppen er alle arkivansatte og arkivinteresserte i Norge. Arrangementet er et samarbeid mellom Riksarkivaren, Norsk Arkivråd og Landslaget […]

SAMDOK-konferansen/Privatarkivkonferansen 2015

Den årlege SAMDOK-konferansen har blitt ein viktig arena for det norske arkivfeltet. Her møtes deltakarar på tvers av forvaltningsgrenser og sektorar kring tema knytt til utvikling av arkivfeltet. Konferansen kombinerar utviklingstrendar med praktisk erfaring, og innleiarane kjem frå hele arkivfeltet, både det norske og det nordiske. Årets konferanse er den tredje i rekka og går […]

share