Nyheter
Innkalling til LLPs årsmøte 2016

Landslaget for lokal- og privatarkiv innkaller med dette til landsmøte for 2016, tirsdag 5. april kl 17.15. Møtet finner sted på Quality Expo Hotel Fornebu, i forbindelse med det 7. norske arkivmøtet. Landsmøtet er offentlig, og vi viser ellers til LLP sine vedtekter . På grunn av sykdom blir to dokumenter vedrørende regnskapet publisert senere. Saker som skal behandles på […]

LLP lyser ut stipend for 2016

LLP lyser med dette ut stipend for 2016 på kr 30 000. Søknadsfristen er 15. mars. Både enkeltpersoner og institusjoner kan søke, og formålet med stipendordningen er at dette skal gå til arkivfaglig videreutvikling, studieturer, eller til utarbeidelse av faglige artikler og litteratur. LLP har utarbeidet statutter for stipendordningen, og søknaden må fylle vilkårene i […]

Påmelding – 7. Norske Arkivmøtet

Nå er endelig påmeldingen til Det 7.norske arkivmøte klar. Informasjon om konferansen, samt påmelding finner man her: www.arkivmote.no   Frist for påmelding er fredag 18. mars.

Prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv

Riksarkivet lyser ut  prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Informasjon og lenke til elektronisk søkeskjema finnes på Riksarkivets hjemmesider.

share