Nyheter
LLP lyser ut stipend for 2016

LLP lyser med dette ut stipend for 2016 på kr 30 000. Søknadsfristen er 15. mars. Både enkeltpersoner og institusjoner kan søke, og formålet med stipendordningen er at dette skal gå til arkivfaglig videreutvikling, studieturer, eller til utarbeidelse av faglige artikler og litteratur. LLP har utarbeidet statutter for stipendordningen, og søknaden må fylle vilkårene i […]

Påmelding – 7. Norske Arkivmøtet

Nå er endelig påmeldingen til Det 7.norske arkivmøte klar. Informasjon om konferansen, samt påmelding finner man her: www.arkivmote.no   Frist for påmelding er fredag 18. mars.

Prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv

Riksarkivet lyser ut  prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Informasjon og lenke til elektronisk søkeskjema finnes på Riksarkivets hjemmesider.

Arkivverket gir arkivhjelp i kommunereforma

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre ei kommunereform i perioden 2014-2020. Den planlagde reforma vil få store konsekvensar for kommunens dokumentasjon, enten den er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnarane i SAMDOK har laga ei rettleiing om arkiv til kommunar som skal slå seg saman. Del 1 er no klar. Les meir på […]

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share