Nyheter
Digitalt skapte privatarkiver

Risikoen for at digitalt skapt privatarkivmateriale forsvinner over tid er svært stor på grunn av lagringsmedienes flyktige og forgjengelige karakter. Her er LLPs program for å sikre denne sentrale delen av norsk samfunnsdokumentasjon: 1) Digitalt skapte privatarkiver er identifisert som den typen arkivmateriale det er vanskeligst å innhøste, langtidslagre og formidle. LLP forventer at Kulturdepartementet […]

LLP søker Generalsekretær

LLP søker en person til nyopprettet stilling som generalsekretær. Detaljer og full utlysning finner du på Finn.no.

Ny arkivfaglig bok blir lansert 5. april

LLP har bidratt til at en ny arkivfaglig bok nå ser dagens lys. Lanseringen av #arkividag – relevans, medvirkning, dialog skjer på LLPs stand under Det norske arkivmøtet den 5. april kl 15:30. Boken #arkividag – relevans, medvirkning, dialog er en nordisk antologi som primært handler om formidling av arkiv, et av de nyeste arbeidsområder for arkivet. Arkivenes rolle […]

Utdeling av stipend for 2016

Disse fire er tildelt stipend for 2016: 1) Kuben, Aust-Agder museum og  arkiv. 10.000 kroner til arkivformidlingskonseptet ”Avtrykk”. 2) Historisk selskap og arkiv. 5.000 kroner til studietur. 3) IKA Møre og Romsdal IKS.  5.000 kroner til fagdag om privatarkiv. 4) Veteranlaget Wichman Wärtsilä. 10.000 kroner til rekrutteringsseminar vedrørende Wichmanarkivet. LLP gratulerer!

share