Nyheter
Norsk arkivmøte 2024 – og navnekonkurranse

Neste år er det igjen tid for den store fag-begivenheten, nemlig «Norsk arkivmøte» som arrangeres for niende gang! Mange har tatt til orde for at arkivmøtet trenger en liten fornyelse. Ett av ønskene er å bytte navn på konferansen. Vi trenger derfor innspill på et navn som kan binde sammen, alle oss som arbeider med informasjonsstyring, dokumentasjonsforvaltning, og arkiv.

Landsmøte i Arkivforbundet

Arkivforbundet sitt landsmøte vil være den 27. februar på Microsoft Teams fra klokken 12:00 – 13:30. Meld inn landsmøtedelegat innen den 24. februar.

Høringsuttalelse til Ytringsfrihetskommisjonens utredning

Arkivforbundet er positive til flere av anbefalingene som kommer fra Ytringsfrihetskommisjonens utredning. Vi har i høringen lagt vekt på de områder arkivfeltet kan bidra til å oppnå målsettingene om ytringsfrihet, en åpen forvaltning og en saksbehandling som sikrer at vesentlig dokumentasjon blir ivaretatt.

Påmelding til Privatarkivkonferansen 2022

Nå er det mulig å melde seg på til årets Privatarkivkonferanse 2022. Se også program.

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share