Tildelt stipend 2023
Tildelt stipend 2023

Aldri før har vi i Arkivforbundet fått så mange søkere, og en så stor total søkersum som i år. Hele 14 søknader om stipend med en total søkesum på 697.930 kroner. Av den grunn var det ikke bare lett å tildele 100.000, da flere gode søknader ikke kunne få tildelt stipend.

Men de heldige som ble bevilget stipend for 2023 er;
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek med 15.000 kroner. Arbark vil her sendte to til Stockholm, Sverige, for å lære om gjestekunstnere i bruk i arkivet, noe som kan være til inspirasjon for andre institusjoner senere rundt bredden og refleksjoner rundt arkivenes samlinger

KUBEN/Aust-Agder museum og arkiv IKS med 15.000 kroner. Her vil tre reise ut til Nederland for å lære om Crowdsourching løsninger for arkiv, og lære om hvordan frivillige kan skrive inn relevante metadata til bildefiler i et nettbasert bildefil, og utvikle egne publikumstjenester.

Norsk Luftfartsmuseum har fått tildelt 30.000 kroner for å reise ut med to deltakere, en arkivar og en konservator til Washington DC, USA, for å lære om hvordan de arbeider med luftsfartsarkiver, særlig manualsamlingene. Vi tror dette kan gi et løft for luftfartsarkiver.

Norsk Skogfinsk museum har fått tildelt 25.000 kroner for to deltakere til Helsingfors og Åbo, Finland, for å få en bedre oversikt over arkivmateriale om skogfinnene.

Vestfoldarkivet har fått tildelt 15.000 kroner for en studietur til Århus, Danmark, for å lære mer om bruk av mangfold i arkivene, blant annet lære om LHBTQ+ prosjektet i Ålborg, og om mennesker på flukt.

Vi gratulerer alle med tildelt stipend, og de vil selvsagt i etterkant av sin studietur levere en rapport der vi andre kan få inspirasjon og læringsutbytte. Det er også et håp for oss at vi i år kan lage en sak på nettsiden om hver og en studietur.

* De to i styret som var fra en institusjon som hadde søkt var ikke tilstede under behandlingen av saken på styremøte den 25. mai.

share