Arkivforbundet holdt appell
Arkivforbundet holdt appell

Appell fra Kjetil Landrog – Kulturfeltets solidaritet med Ukraina – Arkivforbundet – Ukrainas identitet
Krigen i Ukraina er ikke kun en kamp om territorier. Det er også en krig, der Russland ønsker å nedkjempe og tilintetgjøre Ukrainas egenart, kulturarv og identitet. For Putin og det russiske regimet er det et bevist ønske å skape et inntrykk av at Ukraina ikke er noe eget land.

For det er ikke et uhell når det historiske arkivet i byen Ivankiv, 8 mil nord for Kiev brant ned. For Putin har selv sagt at Ukraina ikke er en egen stat, og er en del av Russlands kulturelle sfære. Også dette falsk informasjon.

For arkiver er viktig for å ha originale dokumenter, og dokumentasjon. Og arkiver er også helt nødvendig for å dokumentere det som skjer her og nå, slik at ettertiden kan vite hva som egentlig skjedde.

Unesco-tall fra mars i år viser at 246 kulturminner er ødelagt eller betydelig skadet som følge av krigen, herav 20 museer, 88 historiske bygg og 12 bibliotek. I Tsjernihiv regionen ble arkivet som viste til undertrykkelsen av ukrainere under Sovjet brent ned til grunnen. Derfor samarbeides det nå i en organisasjon som heter SUCHO, som betyr Saving Ukrainan Cultural Heritage Online, med hele 1500 ukrainske, men også internasjonale frivillige med å dokumentere kulturarven digitalt.

Men også de krigsforbrytelser som har skjedd så langt i krigen, og de forbrytelser som skjer mens vi står her rett ved Ukrainas plass, må dokumenteres. For det har alt blitt dokumentert grove krigsforbrytelser, der ubevæpnede soldater eller innbyggere blir henrettet, barn sendt til Russland for å russifiseres eller angrep rettet mot sivile.

UWA, som står for Ukraine War Archive, er et digitalt arkiv som går inn på å samle foto, lyd- og videoklipp. Dette vil være bevis som senere kan brukes i den europeiske straffedomstolen, når krigen er over. Håpet er også at arkivinstitusjoner som Memorial vil komme tilbake i morgensdagens Russland.

For krigen vil en dag ta slutt, og også vi i kulturfeltet skal samle oss i solidaritet med Ukraina. Håpet er at de vil vinne tilbake sine territorier, men også å stoppe angrepet på sin egen identitet, egenart og kulturarv.

Slava Ukraini – Ære til Ukraina – Takk for oppmerksomheten!

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share