Landsmøte i Arkivforbundet
Landsmøte i Arkivforbundet

Arkivforbundets landsmøte er den 27. februar fra klokken 12-13:30. Landsmøtet vil avholdes digitalt på Microsoft Teams.

Det er kun en fra hver institusjon som kan delta med stemmerett (styremedlemmer i Arkivforbundet vil også delta med forslags- og talerett under landsmøte).

Det er mulig å delta med observatører, men de vil da ikke ha tale, eller forslagsrett.

Det er viktig å sende delegaten i forkant, da det må inviteres inn og registreres siden møte er digitalt. Frist til å melde inn landsmøtedelegater settes til fredag 24. februar. Send til: kjetil@arkivforbundet.no

Har kan en lese alle dokumentene samlet i ett dokument.

Landsmøtepapirer:
0 Forside
1.0 Saksliste
1.1 Konstituering
1.2 Forretningsordning
Sak 2 Årsmelding
Sak 3 Vedtekter og vedlegg vedtekter og dagens vedtekter
Sak 4.1 Revidert regnskap
Sak 4.2 Årsregnskap Arkivforbundet 2022 og noter til årsregnskapet
Sak 4.3 Revisjonsberetning 2022
Sak 4.4 Fullstendighetserklæring
Sak 5 Fastsetting av kontingent 2023
Sak 6 Budsjett 2023
Sak 7 Handlingsplan 2023
Sak 8.1 Valg av styre
Sak 8.2 Forslag til valgkomite
Sak 8.3 Forslag på revisor

share