Landsmøte i Arkivforbundet
Landsmøte i Arkivforbundet

Arkivforbundet vil i år ha landsmøte alt den 27. februar fra klokken 12-13:30. Landsmøtet vil avholdes digitalt på Microsoft Teams.

Våre medlemmer har frist til å sende forslag til landsmøte den 1. februar. Dette for at styret skal få tid til å se igjennom forslagene før endelige landsmøtepapirer sendes ut fra sekretariatet. Send dette til; kjetil@arkivforbundet.no

Vi vil i etterkant av vårt styremøte i februar sende ut innkalling, og vi vil da be om delegater. Så ikke send det enda, vent til innkallingen i februar, men sett gjerne alt av tid og dato. Det er kun en fra hver institusjon som kan delta med stemmerett (styremedlemmer i Arkivforbundet vil også delta med forslags- og talerett under landsmøte).

Vi vil oppdatere Handlingsprogrammet, og vil som i fjor invitere medlemmene til et digitalt møte, sammen med styret i Arkivforbundet, for å komme med forslag til forbedringer og endringer av vårt handlingsprogram. Dette vil vi ha den 16. januar fra 12:00-13:00. Dette møte vil være digitalt. Dere som ønsker å være med på et slikt Innspillsmøte om handlingsprogrammet send navn og e-post til; kjetil@arkivferbundet.no

Vi vil i februar sende ut en brukerundersøkelse til alle våre medlemmer. Dette for å få vite mer om hva dere som medlemmer forventer av oss i Arkivforbundet, og hvilken profil vi har, og hva vi bør arbeide mer med fremover etc. Dette vil sendes ut sammen med sakspapirene til landsmøte.

Landsmøte i Arkivforbundet event 27/02-2023
location_on Microsoft Teams
message Landsmøte i Arkivforbundet på Microsoft Teams fra 12:00 - 13:30.
event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
share