Programmet til KAI-konferansen 2022 er klart
Programmet til KAI-konferansen 2022 er klart

Samfunnsrolle i en digital tid 
Arkivsektoren har de senere årene hatt sterkt fokus på digitalisering som innsatsområde. Det er selvfølgelig helt nødvendig å arbeide med digitalisering av prosesser og tjenester i vår sektor som ellers i samfunnet. Men samtalen om hva det er som skal digitaliseres, altså samtalen om hva som egentlig er våre kjerneoppgaver og vår samfunnsrolle, har kommet litt i bakgrunnen. Derfor ønsker vi å bruke KAI-konferansen til å belyse nettopp hva som er sektorens samfunnsoppgaver i en digital tid.  

​Hva skjer med institusjonenes rolle når Digitalarkivet blir vår felles plattform? Hva skjer med ansvar og arbeidsdeling når vi tar i bruk digitale fellesløsninger? Hva skjer med våre tjenester til publikum når vi mediekonverterer i stedet for å bevare på papir?  Hva slags dokumentasjon sikrer og bevarer vi egentlig for ettertiden, og hva gjør det med våre muligheter til å utføre vårt samfunnsoppdrag? Trenger vi formidling og veiledning i en digital tid, eller tror vi på at publisering og selvbetjening alene? Og hvis vi trenger formidling og veiledning, hvordan bør den være? 

​Disse og andre spørsmål vil du få belyst i spennende innledninger både i plenum og parallellsesjoner, før vi oppsummerer oss i en panelsamtale til slutt. Gode pauser, festmiddag og sosialt program blir det også. 

​Vel møtt – håper vi ses i Oslo! 

Les programmet her

Meld deg på her

share