Stor deltakelse på digitalt halvdagsseminar om arkivloven
Stor deltakelse på digitalt halvdagsseminar om arkivloven

Programmet var som følgende;
Ranveig Låg Gausdal, byarkivar i Oslo og styreleder i Arkivforbundet: Ønsket velkommen og ledet arkivlovseminaret. Generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog fulgte opp med spørsmål og annet teknisk.

Helga Hjort, Kulturdepartementet: Kulturdepartementet presenterte lovutkastet. Se hennes presentasjon her.

Anja Vestvold, Sopra Steria og styreleder i Norsk Arkivråd: Dokumentasjonsforvaltning i utkastet til ny arkivlov. Se hennes presentasjon her.

Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund: Privatarkiv i museum i nytt lovutkast. Se hennes presentasjon her.

Jan Tore Helle, byarkivar i Bergen og nestleder i Arkivforbundet: Lovutkastet sett fra en kommunal depotinstitusjon (inkludert privatarkiv i kommunalt depot). Se hans presentasjon her.

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share