Stor deltakelse på digitalt halvdagsseminar om arkivloven
Stor deltakelse på digitalt halvdagsseminar om arkivloven

Programmet var som følgende;
Ranveig Låg Gausdal, byarkivar i Oslo og styreleder i Arkivforbundet: Ønsket velkommen og ledet arkivlovseminaret. Generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog fulgte opp med spørsmål og annet teknisk.

Helga Hjort, Kulturdepartementet: Kulturdepartementet presenterte lovutkastet. Se hennes presentasjon her.

Anja Vestvold, Sopra Steria og styreleder i Norsk Arkivråd: Dokumentasjonsforvaltning i utkastet til ny arkivlov. Se hennes presentasjon her.

Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund: Privatarkiv i museum i nytt lovutkast. Se hennes presentasjon her.

Jan Tore Helle, byarkivar i Bergen og nestleder i Arkivforbundet: Lovutkastet sett fra en kommunal depotinstitusjon (inkludert privatarkiv i kommunalt depot). Se hans presentasjon her.

share