Digitalt halvdagsseminar om arkivloven
Digitalt halvdagsseminar om arkivloven

I begynnelsen av oktober ble det sendt ut en høring fra Kulturdepartementet om ny arkivlov. Lovutkastet bygger på NOUen fra 2019; Fra kalveskinn til datasjø. Arkivforbundet vil selvsagt ha vårt eget høringssvar før fristen som er satt til den 14. januar.

Vi inviterer dere herved til et digitalt halvdagsseminar der vi vil la innledere med ulikt ståsted og bakgrunn i arkivsektoren få presentere sine synspunkter på lovutkastet, som innspill til arbeid med høringsuttalelser og for andre som er interessert i arkivloven.

Seminaret finner sted fredag 19. november kl 9-12 på Microsoft Teams.

Programmet er som følgende;
– Ranveig Låg Gausdal, byarkivar i Oslo og styreleder i Arkivforbundet: Ønsker velkommen og leder arkivlovseminaret.

– Helga Hjort, Kulturdepartementet: Kulturdepartementet presenterer lovutkastet.

– Anja Vestvold, Sopra Steria og styreleder i Norsk Arkivråd: Dokumentasjonsforvaltning i utkastet til ny arkivlov.     

– Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund: Privatarkiv i museum i nytt lovutkast.

– Jan Tore Helle, byarkivar i Bergen og nestleder i Arkivforbundet: Lovutkastet sett fra en kommunal depotinstitusjon (inkludert privatarkiv i kommunalt depot).

Det legges opp til kommentarer etter hvert innlegg og vi vil også ha noe tid til slutt for generelle innspill og kommentarer. 

Les mer om høringen på departementets side:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring–forslag-til-ny-arkivlov/id2872622/?expand=horingsbrev

Påmelding til høringsseminaret kan gjøres her:
https://www.checkin.no/event/37554/digitalt-halvdagsseminar-om-arkivloven

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share