Stipend for 2021 er delt ut
Stipend for 2021 er delt ut

Arkivforbundet mottok 7 søknader til stipend for studietur med en total søkersum på 242.035 kroner. Totalt ble det delt ut 100.000 kroner.

Stipendet som styret i Arkivforbundet har delt ut er til følgende:
1. Arkiv i Nordland – studietur til København og Aarhus, Danmark, for å lære om digitale flater, sosiale medier, formidling etc. som forberedelse til at Bodø vil bli kulturhovedstad. Mottar 35.000 kroner.
2. Innlandet Fylkeskommune – studietur til Norsk helsearkiv i Tynset og Anno museum, for å lære om helsearkiver, digitalisering med mer. Mottar 25.000 kroner.
3. Norsk Industriarbeidermuseum – studietur til Midlands, England, for å etablere kontakt med institusjoner med erfaring på frivillighet og strategier, blant annet benyttelse av UNESCO-verdensarvstatus. Mottar 25.000 kroner.
4. Veteranlaget Wichmann Wärtsilä – studietur til ArkiVest i Bergen og Nordsjøfartmuseet. Mottar 15.000 kroner.

share