Arkivforbundets landsmøte
Arkivforbundets landsmøte

Arkivforbundets landsmøte vil avholdes digitalt på Microsoft Teams fra klokken 13-15, torsdag den 8. april 2021. Det er satt en frist til 7. april klokken 13 (dagen før landsmøte) for å melde inn delegater. Det er kun en fra hver institusjon som kan delta med stemmerett (styremedlemmer i Arkivforbundet vil også delta med forslag og talerett under landsmøte). Den som institusjonen ønsker skal representere dem på landsmøtet må sende dette med navn, telefonnummer og e-post. Meld inn landsmøtedelegat til post@arkivforbundet.no

Det vil rett i etterkant av landsmøte bli gjennomført et konstituerende styremøte på om lag en halvtime. Valgte styremedlemmer vil da forbli på Teams i etterkant av landsmøte.

Landsmøtepapirene er nå også klare. Her kan du lese landsmøtepapirene (PDF)

share