Arkivforbundets hjemmeside er 10 år!
Arkivforbundets hjemmeside er 10 år!

Den 13. mars 2011 ble LLPs hjemmeside lansert. Her var en tidlig ute med en wordpress-løsning og bidro med det til at blant annet 25 års-jubileet, sakspapirer til landsmøte med mer ble lettere tilgjengelig for medlemmene.

Ti år senere vil Arkivforbundet lansere et nyhetsbrev. Dette da hjemmesiden i dag først og fremst skal ha mer statisk informasjon som en selv aktivt må oppsøke, der Facebook har overtatt mer av den oppdaterte daglige informasjonen. Men fortsatt vil det være nyheter vi ønsker å dele med medlemmene, fra eksempelvis møter vi har vært på, eller annet som skjer i sektoren. Det gir oss også en mulighet til å lose de som leser vårt nyhetsbrev inn på nettsiden for å lese mer om den saken de vil vite mer om.

Den 6. september 2021 fyller Arkivforbundet 35 år. Det er ikke planlagt noe stort jubileum, slik vi hadde for ti år siden.

share