Arkivforbundets innspill til statsbudsjettet 2021
Arkivforbundets innspill til statsbudsjettet 2021

Arkivforbundet har levert to skriftlige innspill til henholdsvis Kommunal- og forvaltningskomiteen og til Familie- og kulturkomiteen.

Vårt innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen var å få etablert en søkbar støtteordning på statsbudsjettet for 2021 for utvikling av dokumentasjonsforvaltning og arkiv, for å støtte opp under digitalisering av forvaltningen. For å styrke sammenhengen til andre oppgaver på digitaliseringsområdet, anbefaler vi at ordningen etableres og forvaltes på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Både statlige, fylkeskommunale og kommunale organer må kunne søke på ordningen.

Les vårt innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen her.

Vårt innspill til Familie- og kulturkomiteen er som følgende:

  • at det legges føringer om involvering av arkiv- og museumssektorene i arbeid med digitaliseringen av kulturarven som skal gjennomføres av Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.
  • at regjeringen blir bedt om å igangsette arbeidet med en nasjonal arkivstrategi.
  • at utviklingsmidlene for arkivsektoren får en økning på 8 millioner kroner i statsbudsjett for 2021.

Les vårt innspill til Familie- og kulturkomiteen her.

Nordiska Arkivdagarna 2022 event 01/09-2022 - 02/09-2022
location_on Clarion Hotel Sign, Stockholm, Sverige
message Nordiska Arkivdagarna 2022
KAI-konferansen 2022 event 14/09-2022 - 15/09-2022
location_on Scandic Helsfyr, Oslo
message Tema for årets KAI-konferanse er: Samfunnsrolle i en digital tid.
ICA conference event 19/09-2022 - 23/09-2022
location_on Rome, Italy
message Bridging the gap
share