Privatarkivkonferansen er avlyst!
Privatarkivkonferansen er avlyst!

Privatarkivkonferansensom skulle bli gjennomført avholdt 30.november – 1. desember 2020 på Thon Hotel Storo er avlyst. Vi vil arrangere en tilsvarende konferanse 8.-9. november 2021.

share