Tildelt stipend for 2020
Tildelt stipend for 2020

Styret i Arkivforbundet har 18. juni besluttet å gi stipend til fire av søkerne. Den totale summen vi deler ut er 75.000 kroner, der den totale søkersummen var på 235.530 kroner fordelt på åtte søknader.

I år var søknadene vridd om til å omhandle kun studieturer, noe vi mener var et klokt valg fra vår side, da vi ikke hadde noe ønske om å tilby tilsvarende støtteordning som Arkivverkets utviklingsmidler.

Støtten til stipend for 2020 går til:
1) Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) søkte om studietur til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana og vil motta 27.000 kroner
2) Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) søkte om studietur til blant annet Kartverket i Hønefoss og vil motta 10.000 kroner.
3) Sør-Troms museum søkte om en studietur til Statsarkivet i Tromsø og vil motta 10.000 kroner.
4) Østfoldmuseene søkte på vegne av dem selv og de fylkeskoordinerende leddene for privatarkiv i Viken og Arbark om en studietur til Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN og de vil motta 28.000 kroner.

Vi ønsker alle som har mottatt støtte en riktig god studietur, og vi ser frem til informasjonsdelingen fra dem.

share