Landsmøte vil gjennomføres gjennom Microsoft Teams
Landsmøte vil gjennomføres gjennom Microsoft Teams

Landsmøte vil gjennomføres på Microsoft Teams
Arkivforbundet vil arrangere Landsmøte i Arkivforbundet fra klokken 13:00-15:00 den 19. mai over Microsoft Teams. Det er kun en fra hver institusjon som kan delta med stemmerett (styremedlemmer i Arkivforbundet vil også delta med forslag og talerett under landsmøte). Den som institusjonen ønsker skal representere dem på landsmøtet må sende dette til post@arkivforbundet.no innen den 18. mai med navn og e-post (for å kunne koble til arrangementet).

Grunnen til at Arkivforbundet for første gang gjennomfører landsmøte på denne måten er korona-pandemien. Vi må også, ikke bare på grunn av vedtektene avholde vårt landsmøte innen juni, da også årsregnskap, vedtatt budsjett, årsberetning med mer må sendes til Kulturrådet innen 1. juni. Det var planlagt å arrangere landsmøte i forbindelse med Privatarkivkonferansen, men det er nå utsatt til 30.november – 1.desember.

Frist til å fremme forslag til landsmøte
Det gis en frist til å sende inn forslag til landsmøte den 14. april. Send forslag til post@arkivforbundet.no. Forslagene vil så behandles på Arkivforbundets styremøte den 23. april. Det vil så bli sendt ut en ny innkalling til dere med sakspapirer tre uker før landsmøte.  Med innkallingen skal det følge årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett, strategiplan og handlingsplan, valgkomiteen sin innstilling, eventuelle forslag fra styret og styret sin innstilling i saker fremmet av medlemmer.

Det vil rett i etterkant av landsmøte bli gjennomført et konstituerende styremøte.

Privatarkivkonferansen er utsatt
Vi har besluttet å utsette Privatarkivkonferansen fra 19.-20. mai til 30.november – 1. desember. Det vil fortsatt avholdes på Thon Hotel Storo. Mer informasjon om programmet vil komme litt senere. Utsettelsen skyldes korona-pandemien, og usikkerheten som har vært rundt om vi ville klare å avholde, om det er mulig å reise alt da, om innlederne kunne komme etc. Programmet ser per dags dato solid ut, så vi krysser fingrene for at det blir avholdt og at vi får mange deltakere.

share