Reisebrev  fra IASA-konferansen 2019 i Hilversum
Reisebrev fra IASA-konferansen 2019 i Hilversum

Forfattere Marit Stranden og Kjetil Landrog
Foto: Melanie Lemahieu

The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA ble dannet for å fremme internasjonalt samarbeid mellom arkiv som ivaretar audiovisuelt arkivmateriale. Organisasjonen har sin opprinnelse i International Council of Traditional Music (ICTM) og UNESCO. I år var det 50-årsjubileum for den årlige internasjonale konferansen som ble arrangert i mediebyen Hilversum 30.-3. oktober hos The Netherlands Institute for Sound and Vision med «Imagine the future!» som hovedtema for konferansen. Siste konferansedagen var felles med Joint Technical Symposium (JTS), som hadde sin konferanse 3.-5. oktober.

Det var ny rekord med over 200 deltakere, både unge og etablerte arkivarer og akademikere, fra over 47 land, med en hovedvekt av europeiske deltakere. Dette inkluderte deltakere fra firma som digitaliserer arkivmateriale og selger programvare for digitalisering, samt fagsystem for gjenfinning, merking og presentasjon. Arkivforbundet deltok med generalsekretær Kjetil Landrog og styremedlem Marit Stranden, som også var med i arrangementskomiteen.

Programkomiteen valgte ut over 100 konferanseinnlegg inkludert postere fra de innsendte sammendragene. Det var to hovedforedrag. Prof. Mark Plumbley (University of Surrey) presenterte en oversikt av forskning på maskinlæring av hverdagslige lyder, som har hatt begrensninger i mangel på data. Foreløpig har forskningen resultert i nye typer alarmer som reagerer på f.eks. glassknusing. Rebecca Holte, leder ved The Audio and Moving Image (AMI) Preservation Program, the New York Public Library, ga et innblikk i en stor virksomhets arbeide med å risikovurdere og effektivisere digitalisering av et stort audiovisuelt materiale. De er opptatt av å dele erfaringene og gir kurs.

De fire parallelle programmene inkluderte 13 praktiske workshops og veiledningssesjoner basert på veiledningene som ligger online på nettsidene og komitemøter. Det var en kombinasjon av tekniske-, forsknings- og formidlingstema. Den audiovisuelle tenketanken har kommet opp med 10 hovedanbefalinger og presenterte her eksempler på å jobbe nærmere med kuratorer og produsenter. De refererte både til Ibsen om å være i kontakt med det eldre for å være dagsaktuell, og brukte interaktiv spørreundersøkelse underveis for å teste holdninga til tilhørerne for å bruke arkivmaterialet på nye måter.

Et gjennomgående tema for mange presentasjoner var den økte formidlingen som resultat av digitalisering. Det var flere presentasjoner som brukte den økte fleksibiliteten til å «gi tilbake» samlinger til urfolk, minoriteter og samfunn i tidligere kolonialiserte land, der samfunnet som er dokumentert får kontroll over rettighetene på samlingene og kan bidra med ytterligere metadata. Lettere tilgang på samlingene har styrket språket og støttet forsoningsprosesser. Arkiv i tidligere kolonistater har utfordringer med å få ungdom til å ta i bruk arkivmaterialet. En utfordring er at dokumentasjonen er gjort med kolonistatens utenfra blikk. Mange minoriteter ønsker å selv ha kontroll på dokumentasjon og hvordan de fremstilles.

Det var flere komiteer og møtearenaer for f.eks. forskningsarkiv, nasjonalarkiv, kringkastere, diskografi, «diversity task force», «organizing knowledge» og «training and education» i tillegg til den tekniske komiteen. Den tekniske komiteen har publiserte den nye standarden for video IASA-TC 06 og mange deltok på gjennomgangen av denne. Utdanningskomiteen utarbeider et kurs som skal behandles av styret. Europeana Media hadde en worldcafe-workshop med erfaringsdeling og innspill i prosessene rundt å dele digitalisert materiale. De har som mål å publisere en av-spiller med åpen kildekode i februar 2020, og fikk innspill på ønsker for hva arkivarene ønsket at spilleren skulle inkludere.

Det var to år ut i den treårige styreperioden, så årsmøtet ga informasjon til medlemmene inkludert informasjon om den kommende valgprosessen. Norden har vært representert i styret ved kasserer Tommy Sjöberg. Han signaliserer at han går ut av styret da han vil pensjoneres fra sin stilling ved Folkmusikens hus i Rättvik. Det kommer stadig nye medlemmer fra over hele verden. Foreløpig er det færrest fra spansktalende land. Styret er også opptatt av at organisasjonen trenger nye generasjoner av medlemmer. The Journal of the International Association of Sound and Audiovisual Archives er fagfellevurdert for tredje året, og er nå digital og tilgjengelig. Det pågår en diskusjon om det trykte tidsskriftet skal legges ned, da portoen for utsending er en stor kostnad. IASA er representert i fem UNESCO grupper.

Det var over 20 nordiske deltakere i år som møttes kort for å diskutere IASA som plattform for å møtes, og eventuelt re-aktivere Nordic Branch som en uformell undergruppe under IASA. Alle ser positivt på å møtes og utveksle erfaringer. Utfordringen er å prioritere enda en reise i en travel hverdag med lite ressurser. Noen var positive til å forsøke å få en felles arena med Baltiske arkivers årlige seminar (http://www.baacouncil.org/, her er allerede noen institusjoner medlemmer), og andre mente det var bedre å ha et lite nordisk møte. Ingen tok initiativ til et seminar følgende år. Det ble foreslått å planlegge en felles nordisk middag en dag under neste års IASA-konferanse. Det vil sendes ut informasjon til alle nordiske IASA-medlemmer.

Det var flere sosiale arrangement. Åpningsmottakelsen hadde et spennende innslag der Aleks Kolkowski (komponist, musiker og forsker) gjorde opptak av et lokalt kor på vokssylinder med Edison fonograf, og spilte av opptaket, til stor jubel. Konferansemiddagen åpnet med et slideshow med bilder fra hver konferanse og hadde flere hilsener fra tidligere presidenter og søsterorganisasjoner.

Dietrich Schüller, som var en av de inviterte foredragsholderne på 8. norske arkivmøtet, ble overrasket og hedret flere ganger under konferansen; det opprettes et arbeidsstipend for audiovisuell opplæring i Schüllers navn som skal deles ut årlig, hans 80-årsdag ble markert under jubileumsmiddagen og han mottok den første utmerkelsen JTS delte ut.

Det ble arrangert syv omvisninger. Vi deltok på omvisning i moderne museum Stedelijk Museum der Kjetil Landrog fikk omvisning i hvordan de bevarer de store samlingene som ikke vises frem, og forbereder gjenstander før de eventuelt blir utstilt. Marit Stranden deltok på en omvisning hos vertskapet: The Netherlands Institute for Sound and Vision. Instituttets samling av millioner av timer av radio, TV, film, foto og musikkopptak vokser daglig. Der fikk hun en omvisning i bygget med innblikk i historien til instituttet og se digitaliseringsstasjonene for lydbånd og film.

Konferansen har et inkluderende miljø og det ble knyttet kontakter og utvekslet erfaringer på tvers av landegrenser, kulturer og faglig tilhørighet. Vi oppfordrer flere arkiv, inkludert Arkivverket, til å delta på neste års konferanse, som blir i Dublin.

share