Godt besøkt seminar om høring til ny arkivlov
Godt besøkt seminar om høring til ny arkivlov

Over 40 deltakere var samlet på Oslo byarkiv for å være med på Arkivforbundet sitt høringsseminar om ny arkivlov. Seminaret ble også tatt opp direkte på film og også der var det i overkant av 40 deltakere som fulgte med underveis under direkteopptaket.

NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver. Formålet med høringen er å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast. Departementet ber om at det framgår klart av høringssvaret hvilke paragrafer i lovutkastet høringsuttalelsene gjelder. Høringsfristen er 2. desember 2019.

Vi har nå tilgjengelig de ulike PowerPoint i PDF
Seniorrådgiver i Arkivverket og sekretær for NOUen Anna Malmø-Lund.
Tidligere byarkivar i Oslo og seniorrådgiver i Arkivverket Bjørn Bering.
Arkivsjef i Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Turid Holen: Kommunalt og regionalt perspektiv!
Seksjonssjef på arkiv hos Politidirektoratet og medlem av landsstyret i Norsk Arkivråd Liv Heidi Siljebråten: Dokumentasjon i forvaltningen.
Senior Consulting Manager i Sopra Steria Kristine Brorson: Digitale prosesser.
Fagdirektør Bevaringsvurdering og privatarkiv Anne Aune: Privatarkiv.


share