Brukerforumet ble godt besøkt
Brukerforumet ble godt besøkt

Vi hadde minst like mange deltakere som fulgte med på video sammenlignet med deltakere som deltok på møte. Det ble gitt kommentarer underveis fra de som fulgte med over nettet, og deltakerne som var på møte hadde også flere synspunkter og spørsmål rundt programvaren Asta, Arkivportalen og ønsker for brukermedvirkning.

Brukerforumet ble også tatt opp på video! Vi fikk støtte fra Arkivverket under prosjekt- og utviklingsmidlene til å gjennomføre brukerforum og til å etablere et brukerråd. Det ble i 2018 gjennomført det første brukerforumet, og etablert et brukerråd.

share