Ranveig Låg Gausdal er ny styreleder
Ranveig Låg Gausdal er ny styreleder

På Arkivforbundets landsmøte 8. april ble byarkivar i Oslo Ranveig Låg Gausdal valgt som ny styreleder i Arkivforbundet.

Det ble også vedtatt en oppdatering av vedtektene til Arkivforbundet deriblant en utvidelse til 9 styremedlemmer inkludert styreleder. Nye i styret ble også byarkivar i Bergen Jan Tore Helle og daglig leder i IKA Finnmark Gunnhild S. Engstad. Hele styret inkludert varamedlemmer kan dere finne her: styret til Arkivforbundet.

Foruten å lage en handlingsplan vedtok også dette landsmøtet at det skulle laget en strategiplan.

Her kan dere også lese landsmøteprotokollen og de nye vedtektene.

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share