Arkivforbundet har fått ny fakturaadresse
Arkivforbundet har fått ny fakturaadresse

Arkivforbundet har byttet regnskapsfører til
Nitschke & Borgting Økonomibyrå AS. I den forbindelse har vi også fått en ny fakturaadresse: arkivforbundet@faktura.poweroffice.net

Denne vil om noen få dager også kunne motta EHF fakturaer.

share