Rapport fra Norsk Lydarkivkonferanse
Rapport fra Norsk Lydarkivkonferanse

Forfattere: Mart Stranden og Solveig Lindbach Jensen. Foto: Sff 2o18.

Rundt 100 deltakere på Rockheim i Trondheim
Lydarkivkonferansen er et uformelt nettverk som arrangerer konferanse som møteplass for å styrke kontakten mellom ulike lydarkiv, bibliotek og museer, og til å sette større fokus på kunnskap rundt bevaring og formidling av norske lydopptak. Konferansen er åpen for offentlige og private institusjoner, aktører i platebransjen, private platesamlere og ellers alle som vil dele en interesse rundt lydfestinger. 22.-23. oktober 2018 deltok styremedlemmene Solveig Lindbach Jensen og Marit Stranden på den 14. norsk lydarkivkonferansen Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk, i Trondeim. Rundt 100 deltakere fikk to dager med faglig påfyll, presentasjoner og diskusjoner. Første dagen var tema hovedsakelig praktisk tematikk, mens dag to hadde fokus på forskning og formidling.

Konferansen starter med arkivformidlingsrunden med informasjon om aktuelle saker: Nasjonalbiblioteket informerte om digitale formater og formidlingstjenester. Redaktør Frank Meyer presenterte bokprosjektet Lyden av Norge om lyddokumentasjon, og lyder fra hverdagen. Bergen offentlige bibliotek fortalte om arbeidet med å overta NRK Hordalands platearkiv. Det nye masterprogrammet i Music, Communication and Technology (https://www.ntnu.edu/studies/mmct, samarbeid med NTNU og UiO) ble presentert og det ble oppfordret til å ta kontakt om man hadde forslag til ulike lydprosjekter masterstudentene kunne jobbe med. Arkivforbundet presenterte organisasjonen og aktiviteten, med spesielt fokus på status på handlingsplanen for audiovisuelle arkiv. Skeivt arkivs livsminneprosjekt og Samisk arkiv ga gode eksempler på utfordringer rundt innhenting av rettigheter og vurdering av klausuleringsbehov før utvalgte filmdokumenter kunne publiseres åpent på nett.

NRK og Nasjonalbiblioteket har utviklet et felles katalogsystem
NRK og Nasjonalbiblioteket informerte om status i utviklingen av et felles katalogsystem for folkemusikk basert på semantisk teknologi. Det er et mål å kunne dele programmet med andre arkiv. Erfaringer fra overføringen av Kongsberg jazzarkiv til Nasjonalbiblioteket ble delt med problemstillinger knyttet til metadata og registrering av arkivet. Nasjonalbiblioteket informerte om utfordringer knyttet til DAT-formatet, der hovedbudskapet var at det haster med å få spilt av DAT-taper for bevaring og tilgjengeliggjøring av innholdet. Per Husby har jobbet med å lytte, systematisere og identifisere lydopptak i Randi Hiltons arkiv, noe som krevde spesiell kompetanse fra jazzfeltet for blant annet å identifisere aktører på umerkede lydopptak. Her var det mange gode historier som dukket opp samt eksempler på hvilke skatter som kan bevares gjennom en mer tilfeldig dokumentering over tid.

Konferansens kulturelle del var en åpningskonsert av jazzsangeren Elbjørg Raknes, en omvisning i Rockheims utstillinger og en konsert som oppsummerte første dag musikalsk av Liv Kreken før konferansemiddagen.

Asbjørn Thiller, institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU, holdt foredrag om Trondheimsmreisen; en dokumentarisk film som brukte både gammel og ny lyd-, og filmmateriale. Vi fikk se hvordan ny lyd kan legges på gammel stumfilm, og effekten lyd har for hele filmopplevelsen. Både lyder fra arkiver, nye lyder skapt i studiosituasjoner og nykomponert musikk ble brukt. Det ble en diskusjon om det var «riktig» å lage nye lyder, framfor å lete etter gamle «ekte»» lyder. Tiller argumenterte med at det var totalopplevelsen som var målet, ikke en rekonstruksjon av autentiske lyder til arkivfilmene.

Arkivforbundet etterlyste en avklaring rundt rettigheter
Et at de foredragene Arkivforbundet var mest spent på var Nasjonalbibliotekts informasjon om kartlegging av audiovisuelt materiale i ABM-sektoren (arkiv, bibiliotek og museum). Første trinn I oppdraget fra Kulturdepartementet er å kartlegge og digitaliserer lyd- og filmmateriale fra ABM-sektoren, og utkast til plan for digitalisering av audiovisuelt kulturarvmateriale skal legges fram for Kulturdepartementet i løpet av våren 2019 (https://www.nb.no/audiovisuell-kulturarv/). Viktige detaljer ennå ikke er avklart. Arkivforbundet m/flere etterlyste informasjon om bl.a. rettigheter til materiale dersom det sendes til Mo i Rana, for digitalisering, hvordan materialet skal lagres og hvordan Nasjonalbiblioteket vil prioritere innenfor kulturarvsmateiralet m.m. Dette handler hovedsakelig om upublisert arkivmateriale, som er donert og deponert til f.eks arkivinstitusjoner.

To forskjellige katalogisering- og gjenfinninngsystemer utviklet av Rockheim og KulturIT ble presentert. I tillegge fikk vi gode og spennende foredrag om formidling. Dust-to-digital er kjent for sine grundige og kreative boks-utgivelser av arkivopptak og reutgivelser av gamle 78-plater (https://www.facebook.com/dusttodigital/). De samarbeider med bl.a. bibliotek, universitet og private samlere. Prisma Records & PlasticStrip Press (http://www.plasticstrip.no/) presenterte hvordan musikk som har gått under radaren eller i glemmeboka ble samlet inn, kuratert og gitt ut. Hovedfokuset var utgivelsen Lukk opp kirkens dører, som omhandlet systematisk innsamling av kristen musikk. En tilsvarende filosofi for å gjøre folkemusikk som var lite i bruk mer tilgjengelig, ble presentert av ta:lik (http://www.talik.no/). I tillegg til å hente fram ny informasjon for inspirasjon, ville de presentere fonogrammene på en ny og kuulere måte, som viste annet persiektiv til utøverne enn de klassiske utgivelsene.

Konferansen ble avsluttet med en presentasjon av SoundTracer, et prosjekt som ønsker å utvikle teknikker og muligheter til å søke i lydarkiver etter bestemte intonasjonsmønstre eller en bestemt rytmikk. Presentasjonene skal legges ut på det uformelle nettverkets nettsider: www.lydarkiv.no. Neste konferanse blir sannsynligvis i 2020 på Deichman i Oslo. Vi anbefaler alle har en interesse rundt lydfestinger å delta.

share