Gratulerer med verdensdagen for lyd- og filmarkiv
Gratulerer med verdensdagen for lyd- og filmarkiv

UNESCO markerer 27. oktober for å øke oppmerksomheten for dette arkivmaterialet og behovet for å redde kulturarven for fremtida. Lyd og film dokumenterer viktige minner. Det haster å ivareta denne skjøre kulturarven, Vi er glade for at staten nå har tatt dette på alvor: Nasjonalbiblioteket har fått i oppgave å få oversikt over lyd- og filmmateriale i ABM-sektoren (arkiv-bibliotek-museum), som inviterer miljøet til å samarbeide for å redde den nasjonale lyd- og filmarven. Målet er å få bedre tilgjengelighet og tilgang for brukerne.

Det er viktig å få på plass nasjonalt ansvar for dette arkivmaterialet, for å få til en arbeidsdeling for feltet. Se Arkivforbundets 6-punkts handlingsplan. Vi deltok nylig på Norsk lydarkivkonferanse i Trondheim, og på internasjonal konferanse for lyd og audiovisuelle arkiver i Ghana. Se vår konferanse-videohilsen fra Accra (i litt mye vind – er tekstet på youtube).

Se vår konferanse-videohilsen fra Accra her (er mye vind, men tekstet på youtube). Styremedlem Marit Stranden og generalsekretær Kjetil Landrog. Film: Sff 2018.

 

 

 

share