Reisebrev fra IASA-konferansen 2018 i Accra, Ghana
Reisebrev fra IASA-konferansen 2018 i Accra, Ghana

Forfattere:  Marit Stranden og Kjetil Landrog
1.-4. oktober 2018 deltok generalsekretær Kjetil Landrog og styremedlem Marit Stranden på The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) sin 49. årlige konferanse, som denne gangen ble avholdt i Ghanas hovedstad Accra. IASA ble dannet for å fremme internasjonalt samarbeid mellom arkiv som ivaretar audiovisuelt arkivmateriale. Denne konferansen ble i år prioritert over den til International Council of Archives (ICA) sin årlige konferanse.

Konferansen tema var «Access and Accessibility – Archival Policies and Barriers in the Age of Global Information Exchange». Åpningen og velkomstmottakelsen hadde spennende forestillinger av det Ghanesiske danse-ensemblet. Konferansen hadde mange forskjellige tema med 53 konferanseinnlegg, tre postere og 120 deltakere, både unge og etablerte arkivarer og akademikere, fra over 30 land fra alle verdensdeler, med en hovedvekt på deltakere fra Afrika. Det var få nordiske deltakere i år: Ivar Håkon Eikje fra Nasjonalbiblioteket og Tommy Sjögren fra Folkmusikens hus i Rättvik, som sitter i styret for IASA, i tillegg til Arkivforbundet. Nordic Branch er en uformell undergruppe under IASA, som for tida ikke er aktiv.

Generalforsamlinga hadde utfordringer med lyden da det kom en hard regnskur under hele møtet. Det er ett år ut i den treårige styreperioden, så møtet var informasjon til medlemmene inkludert presentasjon av nykommere til konferansen der Arkivforbundet var med. En interessant informasjon var at UNESCO skal ha et møte til våren med ønske om at Memory of the World skal få tilbake sitt opprinnelige fokus på vern av kulturarv, framfor de siste årenes dominans av nominasjoner til den internasjonale listen.

Det var opptil tre parallelle program, som også inkluderte sju veiledningssesjoner basert på veiledningene som ligger online på nettsidene  og komitemøter. «Researh archives section» hadde fokus på små prosjekt som kunne gjøres mellom konferansene, og initierte utarbeidelse av et skjema for å få oversikt over flere forskningsarkiv. Det var mange endringer i forhold til programmet. Veiledningene var på forskjellig teknisk nivå, og noen var tilpasset arkiv i Afrika som har utfordringer med høye temperaturer og luftfuktighet. Den endelige veiledningen for sikring av videoformat publiseres til våren. Ekspertene har ikke nådd konsensus enda, og det er forskjellige retninger mot åpen kildekode og mot å bruke kommersielle system. Et utkast ligger åpent for innspill og kommentarer. 

Det ble arrangert tre omvisninger der. Vi deltok på omvisning i biblioteket og tradisjonsarkivet til Ghana universitet. De har utfordringer med å ivareta arkivmaterialet i et varmt klima med ustabilt strømnett. Selv om de kan digitalisere noen format, mangler de avspillere, digitaliseringsutstyr og finansiering for mange format som holder på å bli ødelagt. De andre omvisningene var besøk til et TV-selskap, og til galleri og museum.

Det ble knyttet kontakter og utvekslet erfaringer på tvers av landegrenser, kulturer og faglig tilhørighet. Det var færre deltakere fra kringkastingene enn tidligere, og en større deltakelse fra audiovisuelle arkiv. Det er generelle utfordringer med og hovedfokus på digitalisering av material innen materialet og spillerne blir ødelagt, og online presentering gjenfinning av digitalisert materiale. Flere land utnevner en institusjon til å koordinere og ha ansvar for dette, enten statlig eller ikke-statlig organisasjon (f.eks. https://viaa.be/en, https://www.fonoteca.ch/index_en.htm ).

For land uten en koordinator, er det vanskelig å samarbeide gjennom prosjekt, da de forskjellige institusjonene har forskjellige mandat. Noen presenterte innsamling via sosiale medier, som gir god innsamling men ikke i arkiv-kvalitet. The American Folklife Center, the Library of Congress, Washington DC, presenterte et prosjekt der de har samarbeidet med urbefolkning der miljøene har lagt til informasjon og det er utarbeidet en merking av materialet som urbefolkningen er enig, f.eks. at det er ikke-kommersielt og tilgjengelig for utdanning (www.sustainableheritagenetwork.org). Det er startet et samarbeid mellom UNESCO og IASA, «The Magnetic Tape Alert», for å få en oversikt over audiovisuelt materiale utenom de store nasjonale arkivene og bibliotekene; vitenskapelige samlinger av etnomusikkologer, språkforskere, antropologer. Magnetiske taper har god holdbarhet, men om 15-20 år vil det ikke finnes avspillere lenger. Da vil man miste tilgang til primærkildene for dette feltet, om de ikke er videreført til tilgjengelige arkivbærere.

Det var også deltakere fra firma som digitaliserer arkivmateriale og selger programvare for digitalisering, samt fagsystem for gjenfinning og presentasjon. Marit benyttet anledningene til å få innspill på leverandører som kan digitalisere arkivmateriale Stiftinga for folkemusikk og folkedans mangler avspillere for å digitalisere selv. Det ble også gjort noe dokumentasjon av forestillinger og veiledninger for arkivet til stiftinga.

Kjetil deltok på et seminar der tema var et to-årlig prosjekt (oktober 2018 til august 2020) gjennomført av Michigan universitet der en gjennom nettstudier vil gi opplæring i håndtering av audiovisuelt arkivmateriale. Selv om det ultimate ville være opplæring ved å selv teste ut fysisk i arbeid med andre, er det en start, der en kan trekke ut kunnskap og erfaringer som det kan dras nytte av også i ordinær undervisning i håndtering av arkivmateriale.

Konferansen ble avsluttet av Kara Van Malssen fra AVP som delte erfaringer fra et mentorprogram sammen med Nketia arkivet ved Universitetet Ghana (vår lokale konferansevert) og de viktige suksessfaktorene (http://apexghana.org/). AVP har lang erfaring med å hjelpe til å lage arkivplaner både nasjonalt og internasjonalt, bl.a. for oversikten for audiovisuelt material i det Flamske området av Belgia.

IASA feirer 50-årsjubileum neste år, med en konferanse i Amsterdam som er samarbeid med The Joint Technical Symposium (JTS, http://jts2019.com/about) i Amsterdam 3.-5. oktober 2019. JTS er en internasjonal vitenskapelig og teknisk organisasjon som er opptatt av emner som er viktige for audiovisuelle arkiv og arkivarer. Vi oppfordrer flere arkiv til å delta på neste års konferanse!

Her kan dere se video (er vindfullt men tekstet) der styremedlem Marit Stranden samtaler med generalsekretær Kjetil Landrog. Film: Sff 2018.

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share