Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018
Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018

Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Søknadsfrist 15. september 2018.

Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Statlige institusjoner og forvaltningsvirksomheter kan som hovedregel ikke være prosjekteiere og tilskuddsmottakere, men vil kunne være samarbeidspartnere i prosjekter som får støtte.

Utlysningen med innsatsområder og kriterier er utformet på grunnlag av føringer i Kulturdepartementets brev til Arkivverket om tippemidler til arkivutvikling. Et sentralt punkt i disse føringene er at kr. 8 mill. av en samlet ramme på kr. 12. er øremerket privatarkiv, det vil si både til utviklingsprosjekter på privatarkivfeltet og til konkrete bevarings- og formidlingstiltak.

Les mer på Arkivverket sin nettside

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share