Arkivforbundet har svart på høringen om ekspertutvalgets rapport om Regionsreform
Arkivforbundet har svart på høringen om ekspertutvalgets rapport om Regionsreform

Her kan du lese Arkivforbundet sin høringsuttalelse

share