Regjeringen øker støtten til prosjekt- og utviklingstiltak
Regjeringen øker støtten til prosjekt- og utviklingstiltak

– Vi må arbeide planmessig for å sikre privatarkiver
– Jeg er glad for at tippeoverskuddet kan brukes til å utvikle arkivfeltet. Økningen vil gå til arbeidet med arkiver fra private bedrifter, organisasjoner og personer (privatarkiver). Til forskjell fra offentlige virksomheter, har ikke private plikt til å bevare arkiver. Privatarkivene utgjør nå 22 prosent av alle bevarte arkiver. Vi må arbeide planmessig for å sikre privatarkiver fra viktige samfunnssektorer og fra alle landets regioner. I tillegg skal det gis tilskudd til bevaring, formidling og digitalisering av prioriterte privatarkiver, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Glad for en økning
– Vi i Arkivforbundet er glad for at det kommer en økning som vil bidra til at vi kan ta vare på mer av viktige privatarkiver rundt om i Norge. Vi har i møte med statssekretæren og med stortingspolitikere spilt inn ønske om en økning på prosjekt- og utviklingstiltak, da behovet for midler i sektoren er stort, noe søknader på nær 53 millioner kroner på en ramme på 10 millioner kroner viste i fjor. En økning på 2 millioner kroner vil bety at en kan få til mer innenfor privatarkivarbeidet. Selv om vi hadde ønsket oss en enda større økning er vi glade for den positive utviklingen de senere år og for at Kulturdepartementet har begynt å prioritere også arkivfeltet, sier generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog

Foto: Mona Lindseth/Venstre

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share