Arkivdagen
Arkivdagen

Arkivdagen 2023 vil arrangeres 9. juni. Tema er; Arkiver om dyr. Dette kan være arkiver etter bruksdyr, kjæledyr, konkurransedyr eller dyr i naturen. Også arkiver om jakt og fangst kan passe inn, derav arkiver om rovdyrforvaltning. Det kan være arkiver som omhandler alt fra innsekter til store pattedyr eller fugler.

Over hele verden forener fagfolk i arkivmiljøet sine stemmer 9. juni for å få deg til å forstå hvorfor det er viktig å støtte arkiver og profesjonen. Det ble besluttet på ICAs årsmøte i 2007 at 9. juni skulle feires som den internasjonale arkivdagen. Datoen, 9. juni, ble valgt for å minnes datoen ICA (International Council on Archives) ble opprettet i regi av UNESCO i 1948.

Målene for den internasjonale arkivdagen og den internasjonale arkivuken er å:

– øke offentlig bevissthet om viktigheten av arkiver

– øke bevisstheten blant beslutningstakere om fordelene med arkivstyring og utvikling

– forbedre privat og offentlig sektors forståelse av nødvendigheten av langsiktig arkivbevaring og tilgang

– vise frem de unike, ekstraordinære og sjeldne dokumentene som er bevart i arkivinstitusjoner

– fremme synligheten av arkiver globalt

Last ned logo for Arkivdagen 2023.

Tidligere tema for Arkivdagen i Norge og plan frem til 2023.

share