Arkivdagen
Arkivdagen

Arkivdagen 2024 vil arrangeres 9. juni. Tema er; Sykdom, smerte, lidelse og død.

Over hele verden forener fagfolk i arkivmiljøet sine stemmer 9. juni for å få deg til å forstå hvorfor det er viktig å støtte arkiver og profesjonen. Det ble besluttet på ICAs årsmøte i 2007 at 9. juni skulle feires som den internasjonale arkivdagen. Datoen, 9. juni, ble valgt for å minnes datoen ICA (International Council on Archives) ble opprettet i regi av UNESCO i 1948.

Målene for den internasjonale arkivdagen og den internasjonale arkivuken er å:

– øke offentlig bevissthet om viktigheten av arkiver

– øke bevisstheten blant beslutningstakere om fordelene med arkivstyring og utvikling

– forbedre privat og offentlig sektors forståelse av nødvendigheten av langsiktig arkivbevaring og tilgang

– vise frem de unike, ekstraordinære og sjeldne dokumentene som er bevart i arkivinstitusjoner

– fremme synligheten av arkiver globalt

Last ned logo for Arkivdagen 2024.

Tidligere tema for Arkivdagen i Norge og plan frem til 2025.

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share