Her kan du se presentasjonene fra Privatarkivkonferansen 2018
Her kan du se presentasjonene fra Privatarkivkonferansen 2018

Her har vi lagt ut presentasjonene fra Privatarkivkonferansen 2018.

Det var noen som ikke hadde PowerPoint, og noen har vi ikke fått rettigheter til å legge ut. Det er også på noen av presentasjonene som ligger ute gjort endringer for å få tillatelse til å publisere.

– Det europeiske kulturhalvåret – Toril Skjetne, generalsekretær i Kulturvernforbundet: Presentasjon

– Visjoner for arkivfeltet fremover – Inga Bolstad, Riksarkivar: Presentasjon

– Ny arkivlov – Martin Hill Oppegaard, sekretær for arkivlovutvalget: Presentasjon

– Samarbeid om bygningshistorisk senter på Liljeholmen – Lennart Ploom, statsarkivar i Stockholm: Presentasjon

– Munchmuseet og Bergesenstiftelsen – sammen om registrering, digitalisering og publisering av samling – Stein Olav Henrichsen, direktør  Munchmuseet: Presentasjon

– Planer for et nytt Trøndelagsarkiv – Jens Rønning, daglig leder IKA Trøndelag IKS: Presentasjon

– Arkivverket prøver ut nye samarbeidsformer faglig og fysisk – Anne Aune, fagdirektør i Arkivverket: Presentasjon

– Samarbeid mellom arkiv og museum – Monika Kurszus Håland, arkivar i Aust-Agder museum og arkiv (KUBEN): Presentasjon

– NRKs audiovisuelle arkiver – vår felles historie – Ingrid Belt, leder arkiv på NRK: Presentasjon

– Skeive livsminner – dokumentasjon av muntlig historie – Bjørn André Widvey, seniorkonsulent i Skeivt arkiv: Presentasjon

– Evig eies kun det tapte? Om samisk muntlig kunnskap i framtidas arkiver – Grete Gunn Bergstrøm, arkivar i Samisk arkiv: Presentasjon

– Digitalisering av Kina-filmer i Misjonsarkivet – Gustav Steensland, førstearkivar i VID, Misjons- og diakoniarkivet: Presentasjon

– Ordning og gjennomgang av dokumentarvsarkiver – Aasta Karlsen, rådgiver i Arkiv i Nordland: Presentasjon

– Farvel DBS (Utredning av metoder for datahøsting fra private databasesystemer) – Frank Meyer, daglig leder i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: Presentasjon

– «Skulen min» – eit kartleggings- og formidlingsprosjekt om skulehistorie i Sogn og Fjordane – Marie Nicolaisen, rådgiver i Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane ved Marie Nicolaisen: Presentasjon

– Bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkivene etter arkitektkontorene Nilsen & Grenanger og Ljøterud & Ødegård – Åsmund Thorkildsen, direktør i Drammens Museum: Presentasjon

– Utviklingsmidlene og privatarkivfeltet før, nå og i framtida – Bjørn Bering, seniorrådgiver i Arkivverket: Presentasjon

– «Fra fillete kokebok til lekker kulturhistorisk matblogg» – Oselias kokebok – Monika Kurszus Håland, arkivar i Aust-Agder museum og arkiv (KUBEN): Presentasjon

– Ei eksentrisk kvinne i arkiva – Fru Christine Storm Munch 1746-1825 – Torveig Dahl, direktør i Gudbrandsdalsmusea: Presentasjon

share