Enighet om å legge bedre til rette for digitalisering av arkivsektoren
Enighet om å legge bedre til rette for digitalisering av arkivsektoren

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har i dag lansert en ny regjeringsplattform for hele neste stortingsperiode, og der vektlegger de at kulturarven representerer både vår felles historie og store økonomiske og kulturelle verdier, og bidrar til identitet og fellesskapsfølelse. I plattformen skriver de blant at de skal legge bedre til rette for digitalisering av arkivsektoren.

Dette er positivt, og det vil være viktig at de øker tilskuddene til i hele arkivsektoren, der kommunale og fylkesarkiver utgjør en svært viktig del av dette, sier generalsekretær i Arkivforbundet, Kjetil Landrog. – En vil også trenge en betydelig opptrapping av prosjekt- og utviklingsmidlene for å ta bedre vare på vår felles kulturarv, avslutter Landrog.

Her kan dere lese hele regjeringsplattformen.

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share