Send inn forslag til parallellsesjonene for de nordiske arkivdagene 2018
Send inn forslag til parallellsesjonene for de nordiske arkivdagene 2018

Neste år arrangeres nordiske arkivdager 23. – 25. mai 2018 i Reykjavik på Island. Det er satt ned en styringsgruppe med representanter fra de nordiske arkivverkene. Det har vært ett møte i styringsgruppen, der de har blitt enige om programmet og inndeling i parallellsesjoner. Dere må betrakte det som skisser, og det er anledning til å komme med forslag til endringer. Det vil bli en ny gjennomgang av opplegget etter at det har kommet inn forslag til foredrag. I det ligger det også en oppfordring om å bidra med foredrag slik at programmet kan få inn keynotes og parallellsesjoner som gjør de nordiske arkivdagene relevant for Arkivforbundet sine medlemmer.

I etterkant av møtet i styringsgruppen har det kommet opp at det også skulle komme inn innspill fra arkivmiljøene utenfor arkivverkene om arrangementet og at de skulle inviteres til å komme med forslag til foredrag til parallellsesjonene og keynotes. Det er foreslått fra Ole Gausdal at dere leverer til han forslag innen 8. desember, med andre ord i løpet av fredagen denne uken. De har sitt neste møte den 11. desember, og programmet vil bli lagt ferdig den 9. januar 2018.

Styringsgruppen består av Eirikur G. Guðmundsson (Island), Njörður Sigurðsson (Island), Ole Gausdal (Norge), Maria Larson Östergren (Sverige), Karin Gref (Finland) og Leon Jespersen (Danmark).

Send forslag (bruk skjema vedlagt) til Ole Gausdal på e-post: olga@arkivverket.no

Skjema for innspill
Forslag på oppsett

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share